Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2009

Skomplikowane dzieje Polski, a zwłaszcza dramatyczny splot wydarzeń, jakie miały miejsce w ubiegłym stuleciu, sprawiły, że miliony naszych Rodaków znalazły się – często wbrew swej woli – poza obecnymi granicami kraju.

W ciągu dwudziestu lat wolnej Rzeczypospolitej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Senat RP, a także inne podmioty krajowe uczyniły bardzo wiele, aby wspomagać rozproszonych po świecie Polaków. Pomoc ta przybierała różne formy, od działań bardzo konkretnych, w postaci wsparcia finansowego, poprzez stawianie posulatów dotyczących respektowania praw mniejszości polskich w krajach ich zamieszkania – do gestów symbolicznych, choć ważnych zarówno dla Polaków w Kraju, jak i na obczyźnie.

Wszystkim tym działaniom i inicjatywom powinna towarzyszyć próba udokumentowania wszelkich starań, mających na celu wzmocnienie kondycji Polonii i Polaków w świecie. Ambitną próbę stworzenia takiego opracowania, będącego swoistym kompendium wiedzy o naszej diasporze, podjął nowo powstały w strukturze MSZ Departament Współpracy z Polonią.

Przygotowanie Raportu nie byłoby możliwe bez udziału instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, służb dyplomatyczno-konsularnych i – co najważniejsze – organizacji polonijnych, których działalności poświęcone jest w przeważającej części niniejsze opracowanie. Zapraszając zatem do wnikliwej lektury i refleksji, pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Pragnę również zachęcić Państwa do dalszej współpracy w zakresie problematyki polonijnej, z pożytkiem dla Polski oraz tych wszystkich za granicą, którzy czują się z Ojczyzną związani.

Raport znajduje się tu

Advertisements

Read Full Post »

SMOK = OPP

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków została przekształcona w organizację pożytku publicznego. Oznacza to większe możliwości finansowe dla stowarzyszenia ( na opp można przeznaczyć 1% od dochodów)  a także szersze pole działalności.

Więcej o OPP możecie poczytać tu.

Read Full Post »

Wiglia

16 grudnia o godz. 18   w Domu Polonii, w sali nr 5  odbędzie się smokowskie spotkanie wigiline. Serdecznie zapraszamy!

Dokładny adres:

Krakowskie Przedmieście  64

Dom Polonii

sala nr. 5

Read Full Post »

II Forum Polonijne

4-6 grudnia 2009 w Warszawie na Bielanach odbyło się II Forum Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu, które zaowocowało opracowaniem i uchwaleniem po całodniowych debatach i spotkaniach z urzędnikami, senatorami i ministrami Dokumentu Końcowego II Forum. Dokument ów złożony został w dniu 6 grudnia na ręce sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Pawła Wypycha w obecności Pierwszej Damy Rzeczypospolitej – Marii Kaczyńskiej.

Read Full Post »

Agnieszka Maciejkianiec, prezes SMOKA została zwycięzcą I edycji  konkursu InterSTUDENT.  Konkurs zorganizowała Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” przy wsparciu MNiSW. W gali finałowej konkursu, która odbyła się 7 listopada br. w Warszawie uczestniczyła wiceminister Grażyna Prawelska-Skrzypek.

Wiceminister Grażyna Prawelska-Skrzypek pogratulowała nagrodzonym w konkursie studentom, a także tym wszystkim, którzy zechcieli podjąć studia w Polsce, podkreślając, że jest to duże wyzwanie. – Z roku na rok liczba tych studentów jest większa, między innymi dlatego, że na polskich uczelniach powiększa się oferta studiów anglojęzycznych. Chciałabym pogratulować uczelniom, które zdecydowały się na ten rodzaj usługi edukacyjnej i docenić ich wysiłek. Mam nadzieję, że takie programy będą rozwijane, podobnie jak programy wspólnych studiów, bo jest to związane z napływem większej liczby zagranicznych studentów. A we współczesnym świecie, otwartym na różnorodność kulturową i wielokulturowe kontakty, nie ma innej drogi – powiedziała na gali.

Odpowiedzialność za wybór laureatów spośród ponad 60 kandydatów, którzy już przeszli przez sito uczelniane wzięła na siebie Kapituła Konkursu, złożona z przedstawiciela fundacji, przedstawiciela uczelni, placówek zagranicznych w Polsce i szefów Parlamentu Studentów RP oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

– Pierwsza edycja konkursu jest symboliczna, ponieważ uświadamia nam wszystkim, że studenci zagraniczni już się stali integralną częścią polskiego środowiska akademickiego – mówił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Perspektywy i przewodniczący Kapituły. – Dlatego bardzo się cieszę, że uroczyste wręczenie nagród w konkursie InterSTUDENT odbywa się podczas Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProStudent 2009. Jestem przekonany, że zagraniczni studenci będą coraz silniej będą wpływać na oblicze i kształt tego środowiska. Na świecie aktualnie studiuje prawie 3 mln international students. W Polsce mamy ponad 16 tys. studentów z zagranicznym paszportem. To niewiele, ale dzięki takim programom jak “Study in Poland” z roku na rok będzie ich coraz więcej, dzięki czemu nasze środowisko akademickie stawać się będzie się coraz bardziej wielokulturowe, a przez to ciekawsze.

Więcej informacji na temat konkursu InterStudent znajdziecie tu.

Read Full Post »